عکاس باشي بدون دوربين!
Photographer Without Camera
10 Comments:
Anonymous Lisham said...
آي قد و بالاي تو رعنا رو بنازم

Anonymous Anonymous said...
No...this is my best friend ! ...this is my... na agha ma hamoon friendo bishtar balad nistim. hamin ye jomlaro bishtar farangi nemitoonim. bezar choon kheili doosesh daram tarjomasham benevisam :... salam... elahi man ghorboonet beram !

Anonymous Hossein said...
vayyyy yadam raft esmamo benevisam bala.

Anonymous d3usa(Flickr) said...
salam tshetori is all I can say in Persian.. LOL
mesle pulo tudori..lol or something like that.. hube.. well I had lots of friends from Iran when was living in Germany... :) good people!
Thank you for all the comments and compliments on my photo stream! :)))
take care!

Anonymous reza jalali said...
az nazaret mamnon.chashm.farmayeshe shoma sahihe.

Anonymous آرزو said...
دردمترا می بینم و میلم زیادت می شود هر دم


آیا

Anonymous آرزو said...
اشتباه شد چرا پس ؟! مصراع قبلشو کامل پاک نکرده بودم انگار !
اشکال نداره. از اول :

ترا می بینم و میلم زیادت می شود هر
دم

:)

Anonymous آرزو said...
این شعر سید علی صالحی را تو جایی نوشته بودی . یادت هست؟پناه بر تو ای فهم فراموشي!

حالا بيا برای رسيدن به آرامش

نزديکترين نامهای کسان خويش را بياد آوريم!

Anonymous Anonymous said...
چرا هیچی نیست اینجا ؟

Anonymous Anonymous said...
Nice photo....
Cape Town

Links to this post:
Create a Link
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Please! Don't Smile.. Make your own badge here.