عکاس باشي بدون دوربين!
Photographer Without Camera
1-با شرمندگي نسبت به دوستانی که ايميل ها و آفلاينهاشونو جواب ندادم بايد بگم که ايميل بنده مورد تجاوز تجاوزگران قرار گرفته. خداوند ما را از شر هر گونه بيجه حفظ کند . ان شا الله ! 2-عکس هايي رو که با موبايل از اين ور و اونور گرفتم اينجا ببينيد. 3-کون گشادی ما ام اس وار به پنجه های طلایمان سرایت کرده و نمي توانیم متون کاغذی را تايپ کنيم و چيزی در وبلاگمان بنويسيم. 4-يادم رفت بگم که ايميل جديد من: Yek_e [AT] yahoo [DOT] com 5-امسال هم با اين که بليط داشتم نتونستم کنسرت استاد برم . شمشيرمون مي بره اما اين بختمونه که نمي بره! 6-مع ذلک گه به اين زندگي!
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Please! Don't Smile.. Make your own badge here.