عکاس باشي بدون دوربين!
Photographer Without Camera
همه حال عجيبي پيدا کردند و انگار تازه يادشون افتاده که انتخاباته.خيلي ها هم پشيمونن که چرا زودتر دست به فعاليت و تبليغ و ...نزدن.تنها چيزي که اين وسط آزار دهنده است امتحان هايي است که محض رضای خدا کمترين سنخيتي هم به سياست نداره.
يکي از دوستام به خاطر فعاليت توی انتخابات و ... مشروط سياسي شد.ولي هنوز سر پا و محکم داره ادامه مي ده.منم تمام ماشينو پوستر چسبوندم.مهم رسم فني و مدار و استاتيک و ....نيست مهم خاطرات و افتخاريست که از اين پوياي برای آينده مي برم
و اما
مقاله ای از ليلي فرهاد پور :آيا باز هم روشنفکران اشتباه خواهند کرد؟
اين هم فراخوان جمعی از روشنفكران، هنرمندان، و اساتيد دانشگاه: به مصطفي معين رای مي دهيم
فاطمه حقيقت جو هم بالاخره متقاعد شد که رای دهد....ادامه ی خبر
نيم ساعتي است که مصاحبه ی معين در گفتگوی ويژه ی خبری تمام شده.از آنجايي که ياد روزهای کودکي افتاده بوديم و توي کوچه مشغول فوتبال بازی کردن به آخرش رسيدم.او اين بار هم شورای نگهبان را از تيغ تيز حرفايش مصون نگذاشت.او با اشاره به اين که که آيت الله خميني سعي فراواني در حفظ حيثيت اشخاص داشتند ، شورای نگهبان را فاقد چنين ويژگي دانست. به نظر من طرفدار هر قشر و فرقه و گرايش و مسلکي باشيم بايد قبول کرد که معين انساني با سواد و دانايي است. اين هم مصاحبه ای با فرزند معين. گويا پيروزی معين نزديک شده است:مدير کيهان شکست تندروها را پذیرفت...ادامه خبر اين خبر را هم حتما بخوانيد گزارش های تصويری گردهمایی جبهه دمکراسی و حقوق بشر در حمایت از مصطفی معین در استادیوم دانشگاه تربیت بدنی تهران .اين عکس ها فقط حسرتي را به دل کساني مي گذارد که نبودند.اما جدا از فضای انتخابات و فارغ از هر گونه تعصب بايد به 4 عکس های خوب آذين زنجاني اشاره کنم .1 2 3 تا فردا...

برای ش.ح
زماني
با تكه اي نان سير مي شدم
و با لبخندي
به خانه مي رفتم
اتوبوس هاي انبوه از مسافر را
دوست داشتم
انتظار نداشتم
كسي به من در آفتاب
صندلي تعارف كند
در انتظار گل سرخي بودم
احمدرضا احمدی
هيچ وقت ، شايد ،فرصت نشد تا بگويم دوسستتان دارم.هيچ وقت فرصت نشد تا بگويم من در محبت آن سوپ بخار شدم.هيچ وقت فرصت نشده بود تا خواهش کنم دستتان را از دست های سرد ِ من جدا نکنيد.
من ،اينجا ، در ميدان نقش جهان با آن تسبيح دعايتان مي کنم هر روز
هر روز
هر روز
تولدتون مبارک!
معين:اگر شاهد حماسه‌ي جديدي در 27 خرداد نباشيم، امنيت ملي ما با مشكل مواجه مي‌شود...ادامه ی خبر از اون خبرها:احتمال انصراف معين به نفع هاشمی شان پن هم در ستاد دکتر معين حضور يافت و با دکتر کولايي مصاحبه کرد.عکس هايش راببينيد .واقعا دوست داشتني است. اين هم جدول برنامه حضور چهره‌هاي سياسي، روزنامه‌نگاران و ستادهاي جوانان در ميادين تهران
اين روزها حال غريبي دارم.آن شوری را که مدت ها بود و به دنبالش مي گشتم احساس مي کنم و آن کسالت و سردی ديگر نيست.من هم ميخواهم بگويم به معين رای مي دهم و دلايلم را هم به زودی خواهم گفت اين وبلاگ تا روز انتخابات هر 2 ساعت يک بار بروز (بساعت) خواهد شد.
اخبار:
صدا و سيما دست بردار نيست و به شيطنش هايش ادامه مي دهد.فيلم دوم تبليغاتي معين هم سانسور شده بود.فيلم پخش شده از سيما سخنان محمدرضا خاتمي را در خود نداشت.فيلم سانسور شنده را از اينجا ببينيد.
مسعود بهنود هم در کانون توحيد لندن گفت: پشت هر دانشجو ۶ راى خوابيده است.کل خبر را بخوانيد.
بهزاد نبوی هم معتقد است اگر جماعتي که انتخابات را تحريم کرده اند به پای صندوق های رای بيايند دوم خردادی ديگر خلق خواهد شد...ادامه ی خبر
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from Please! Don't Smile.. Make your own badge here.